TANI SERVİSLERİMİZ

Ana Sayfa / Servisler

RADYOLOJİ

Polikliniğimizde bulunan röntgen cihazımız ile her boydan ev hayvanının kafa, kol ve bacak, göğüs boşluğu organları(kalp, akciğerler), karın içi organları (dalak, karaciğer, böbrekler, idrar kesesi, mide, ince ve kalın bağırsaklar) direkt olarak veya indirekt olarak (kontrastlı madde kullanarak) görüntüleri alınabilmektedir.

ULTRASOUND

CHISON 600 VET Multifrekans, micro-convex ultrasound cihazımız ile karın içi organların muayenesi (idrar kesesi, karaciğer, mide, safra kesesi, dalak, böbrekler, bağırsaklar, genital organlar) gebelik tayini, yavru sayısı ve yavruların canlı olup olmadığı, pyometra gibi genital hastalıkların tanısı konabilmektedir. Hamile hayvanlardaki yavruların canlı ve sağlıklı olup olmadığı, kaç adet yavru olduğu gibi bilgiler ancak çiftleşmeden sonraki ilk 4 hafta geçtikten sonra mümkün olabilmektedir.

DİJİTAL EKG

Elektrokardiyogram ya da EKG ağrısız olarak kalbin elektrik aktivitesi hakkında bilgi verir. Pek çok kalp hastalığının tanısında EKG kullanılmaktadır. Aritmiler, kalp kapakçık hastalıkları, kalp bloğu ve kalp axisinde olan rotasyonel değişimlerin tanısı EKG bilgilerinin ışığında konabilmektedir. Tabii ki bu komplike olaylarda yine kalbin ultrasounik görüntüsü ve röntgen görüntüsü de daha geniş bir bilgi sağlamaktadır.

LABORATUVAR TESTLERİ

Tam Kan Sayımı: Abacus Junior vet hemogram cihazımız veterinerlere özel bir cihazdır. Her hayvan türü için farklı parametreler yüklenmiştir. White Blood CellsRed Blood CellsPlateletsParametrelerini ölçerek hastalıkların tanısında bize yol göstermektedir.

Biyokimyasal Kan Analizi: Hemagen marka biyokimyasal kan analiz cihazımız veteriner hekimlere özel üretilmiş bir cihazdır. Her hayvan türü için farklı parametrelerin yüklendiği bir cihazımız aşağıdaki parametrelerin ölçümünü gerçekleştirebilmektedir.
ALK-PHOS, GGT, GOT(AST), GPT(ALT), AML, BUN, GLUCOSE, PHOS, CALCIUM, ALB, CHOLEST, URIC, CK, CREATIN, TBIL, T PROT,GLOB, BUN/CRE, ALB/GLOB
Tiroid Testleri ve Adrenal Testler: Polikliniğimizin anlaşmalı olduğu İstanbul Merkez laboratuvarına gönderilen kan örnekleri "İstanbul Merkez Laboratuvarı tarafından" tarafından incelenerek sonuçları bize bildirilmektedir.

Ehrlichia, Leishmenia, Dirofiloria Testleri: Yukarıda adı geçen hastalıkların varlığı, hastadan alınan kan ile birkaç dakika içerisinde belirlenmektedir. Özellikle her üç hastalık da bölgemizde sıkça görülen hastalıklardandır.

Kedi ve Köpeklerde Gençlik Hastalığı Testi:

İdrar Analizi: İdrar yolları şikâyetiyle polikliniğimize getirilen hastalarımızdan alınan idrar örnekleri polikliniğimizde incelenmektedir. Alınan idrar örneğinin mikroskop altında incelenmesi sonucunda oluşmuş kristallerin identifikasyonu yapılarak hangi tür kristal olduğu tarafımızdan saptanarak tedavisine geçilmektedir.

Mikrobiyoloji-Gram Boyama, Kültür ve Antibiyogram:

Mantar Testi: Özellikle deri mantarlarından olan Microsporum canis ve Trichophyton türü mantarların ekimi polikliniğimizde yapılarak identifikasyonu yapılabilmektedir.

Deri Kazıntısı Analizi:

Patoloji:

Kuduz Aşı Titresi: Kuduz aşısı yapıldıktan dört hafta sonra kan örneği alınan hayvanın vücudunda yeterli antikor oluşup oluşmadığını anlamak için yapılan bir testtir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine kedi ve köpek götürecek olanların yaptırmaları zorunlu olan bir testtir. Bu test de polikliniğimiz de akreditasyon almış anlaşmalı laboratuvarlar vasıtasıyla yapılmaktadır.

SERVİSLERİMİZ

Tanı Servislerimiz

Tanı Servislerimiz

Radyoloji, Ultrasound, Dijital EGK, Laboratuvar Testleri
Medikal Servislerimiz

Medikal Servislerimiz

Aşılama ve Koruyucu Hekimlik, Kan Transfüzyonu, Geriatrik Bakım, Mikroçip Uygulama, Yurtdışına Pet Nakli
CERRAHİ SERVİSLERİMİZ

CERRAHİ SERVİSLERİMİZ

Ortopedik Cerrahi, Yumuşak Doku Cerrahisi, Dış Cerrahisi, Göz Cerrahisi, Kulak Cerrahisi
ACİL SERVİS

ACİL SERVİS

Zehirlenmeler, Trafik Kazaları, Düşmeleri, Kavga Sonucu Yaralanmalar